พม่า หรือ เมียนมาร์ ประเทศที่มีกลิ่นอายของความหลังและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเพชรพลอยจินดาจำนวนนับไม่ถ้วน พม่ายังคงเป็นประเทศที่คงความมีเสน่ห์ของภูมิภาคในตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่เสื่อมคลาย ในหลายปีให้หลังมานี้ ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

ซึ่งแน่นอนว่าที่ที่คนไปมากที่สุดคือ ย่างกุ้ง เมืองหลวงของประเทศ ทั้งนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญเดินทางไปเพื่อให้ได้โอกาสที่จะได้เห็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งอายุมากกว่า 2,500 ปี และมักจะถูกเรียกว่า “จิตวิญญาณแห่งเมืองพม่า” ตัวเจดีย์นั้นตั้งตระหง่านด้วยความสูงกว่า 110 เมตร ประดับไปด้วยเพชรกว่า 4531 ชิ้น และทองคำหลายร้อยแผ่น ภายในบริเวณพื้นที่ของเจดีย์ชเวดากองนั้นก็ประกอบไปด้วยแท่นบูชาและรูปปั้นเป็นร้อยๆชิ้น ความตระการตาที่หาความเปรียบเทียบได้ยากนี้ทำให้ผู้ที่พบเห็นเปรียบสถานที่นี้ได้ว่าเป็นเสมือนสรวงสวรรค์

ผ่านพ้นมาหลายพันปีหลังจากเริ่มต้นการก่อสร้าง มหาเจดีย์ชเวดากองได้ถูกก่อสร้างเพิ่มเติมจนต่างไปจากเดิมมาก เจ้าผู้นำกินแดนหลายต่อหลายองค์ต่างพัฒนา ขยาย และตกแต่งมหาเจดีย์ชเวดากองจนมีความยิ่งใหญ่ตระการตามากขึ้นทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากเท่าไรในประเทศพม่า จะทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือผลกระทบยิ่งใหญ่จากภัยธรรมชาติ แต่สิ่งเดียวที่ยั่งยืนคงทนสู้กับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของประเทศคือมหาเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ แห่งรวมทั้งจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจของชาวพม่า

การเข้าเยี่ยมชมมหาเจดีย์ชเวดากองสามารถไปได้ทั้งช่วงกลางวันและช่วงค่ำ ซึ่งจะเปิดให้เยี่ยมชมตั้งแต่ตี 4 จนถึง 3 ทุ่มของทุกวัน อย่างไรก็ตาม ตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวจะเริ่มขายตอน 6 โมงเช้าเป็นต้นไป ในด้านของบันไดทางเดินขึ้นสู่มหาเจดีย์นั้น บันได 104 ขั้น ทางทิศใต้มีผู้คนใช้มากที่สุดเนื่องจากเป็นช่องทางที่มาจากเมืองโดยตรง บันไดทางขึ้นที่ยาวที่สุดคือทางทิศตะวันตกซึ่งมี 166 ขั้นซึ่งเปิดให้ใช้หลังจากมีการบูรณะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ในปี พ.ศ. 2475 ส่วนทางบันไดส่วนที่มีผู้คนพลุกพล่านที่สุดคงจะเป็นทางทิศตะวันออกเพราะใกล้กับตลาดตามถนนเบื้องล่างซึ่งมีแม้กระทั่งร้านชากาแฟใกล้กับทางเข้า ส่วนทางเข้าด้านทิศเหนือซึ่งถูกสร้างในปี พ.ศ. 2004 มักจะพลุกพล่านน้อยที่สุด

เมื่อเข้าเยี่ยมชม ผู้เข้าต้องแต่งตัวอย่างสุภาพตามกฎ ซึ่งคือกางเกงหรือกระโปรงที่ยาวเกินเข่าลงมา เสื้อที่มีแขนยาวเกินศอก และผู้เข้าชมต้องถอดรองเท้าออกเมื่อเข้าไปในบริเวณด้วย

Written by