พาไปรู้จักกับภูเขาไฟมายอน ฟิลิปปินส์

  ภูเขาไฟมายอน ( Mayon Volcano) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ในจังหวัดอัลไบ บนเกาะลูซอน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีอายุมากกว่า 20 ล้านปี ภูเขาไฟมายอนเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ และเกิดระเบิดมาแล้วกว่า 49 ครั้ง ในรอบ 400 ปีที่ผ่านมา รูปทรงภูเขาเป็นรูปสมมาตรที่สวยงาม มีความสูง 2,462 อ่านต่อ

อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮา

  อุทยานธรรมชาติปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha Reefs Natural Park) เป็นเขตสงวนพันธุ์นกและสัตว์ทะเล ที่ได้รับเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1993 ตั้งอยู่ใจกลางทะเลซูลู (Sulu Sea) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเปอร์โต พรินซีซา ในจังหวัดปาลาวัน มีลักษณะเป็นเกาะรูปวงแหวน ซึ่งเกิดจา อ่านต่อ