ด้วยความสูงกว่า 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ภูเขาไฟมายอนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในภูเขาไฟรูปทรงสมมาตรที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่ที่ผู้มาเยือนสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลาย นับตั้งแต่การตั้งแคมป์ การปีนเขา การเดินป่า การดูนก รวมไปถึงการถ่ายภาพ หนึ่งในจุดถ่ายภาพที่สวยงามน่าหลงใหลของภูเขาไฟมายอน คือบริเวณใกล้ๆกลับซากปรักหักพังคักซาว่า (Cagsawa ruins) ภูเขาไฟมายอน

ปัจจุบันนับเป็นภูเขาไฟที่มีการปะทุบ่อยครั้งที่สุดในฟิลิปปินส์ โดยเกิดการปะทุแล้วรวม 49 ครั้งในรอบ 400 ปีที่ผ่านมา การปะทุที่สร้างความเสียหายมากที่สุด เกิดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2357 ซึ่งผลของการระเบิดอย่างรุนแรงในครั้งนั้นได้ทำลายเมืองที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียง ซากปรักหักพังของหอระฆังและโบสถ์สไตล์บาโรคคือผลของการระเบิดอย่างรุนแรงในครั้งนั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

Written by