เมืองดอนซอล (Donsol)

     เมืองดอนซอล มีชายหาดที่สวยงามและขึ้นชื่อเรื่องจำนวนฝูงฉลามวาฬที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายน แต่ช่วงพีคสุดนั้นอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคม gclubcallcenter.org นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก      นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาล่องเรือมาสั อ่านต่อ