Banaue Rice Terraces (นาขั้นบันไดบานอเอ)

Banaue Rice Terraces (นาขั้นบันไดบานอเอ)

หากกล่าวว่า การเดินทางไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ หากยังไม่ได้ไปเยือนนาขั้นบันไดบานอเออันเลื่องชื่อก็คงไม่ผิดไปจากความจริงมากนัก เนื่องจากนาขั้นบันไดเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างน่าทึ่งโดยชนเผ่าพื้นเมืองชาว อิฟูเกาโดยปราศจากเครื่องมืออันทันสมัยใดๆบนพื้นที่ภูเขาสูงชัน เพื่อทำการเพาะปลูกข อ่านต่อ