เรื่องเล่า…จากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แห่งเมียนมาร์

พม่า หรือ เมียนมาร์ ประเทศที่มีกลิ่นอายของความหลังและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเพชรพลอยจินดาจำนวนนับไม่ถ้วน พม่ายังคงเป็นประเทศที่คงความมีเสน่ห์ของภูมิภาคในตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่เสื่อมคลาย ในหลายปีให้หลังมานี้ ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมมากที่สุดในกลุ่มประเทศอ อ่านต่อ

ผจญภัยใต้ทะเลที่เกาะมาลาปาสกัว ฟิลิปปินส์

เกาะมาลาปาสกัว (Malapascua Island) เป็นเกาะขนาดเล็กในประเทศฟิลิปปินส์ มีพื้นที่เพียง 2.5×1 ตารางกิโลเมตร และมีหมู่บ้านบนเกาะ 8 หมู่บ้านอาชีพของชาวเกาะมาลาปัสกัวส่วนใหญ่คืองานด้านบริการนักท่องเที่ยว หรือบางส่วนก็หาเลี้ยงชีพด้วยการประมงพื้นบ้าน เกาะมาลาปาสกัวตั้งอยู่ในทะเลวิซายาส ห่างจากจุดเหนือสุดของ อ่านต่อ