โบสถ์ซานอากุสติน (San Agustin Church)

หนึ่งในกลุ่มโบสถ์สี่หลัง ตัวอย่างของศิลปะยุโรปผสมผสานเอกลักษณ์ฝีมือช่างประติมากรรมแบบจีนและฟิลิปปินส์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ ณ อินทรามูรอส เมืองประวัติศาสตร์ล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณภายในกรุงมะนิลา โบสถ์ซานอะกุสตินสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2150 บนพื้นที่โบสถ์เก่าสองหลังที่ถูกไฟไหม้ทำลาย อ่านต่อ

อุทยานธรรมชาติปะการังตุบบาตาฮา (TUBBATAHA REEFS NATURAL PARK)

ความเป็นมาและความสำคัญ อุทยานธรรมชาติปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha Reefs Natural Park) คือ เขตสงวนพันธุ์นกและสัตว์ทะเลของฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางทะเลซูลู ประกอบด้วยเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินประการังใหญ่ 2 เกาะ เรียกว่าเกาะวงแหวนเหนือและใต้ โดยถูกแยกจากกันด้วยช่องแคบกว้างประมาณ 8 กิโลมตร กลางเกา อ่านต่อ