โบสถ์ซานอากุสติน (San Agustin Church)

หนึ่งในกลุ่มโบสถ์สี่หลัง ตัวอย่างของศิลปะยุโรปผสมผสานเอกลักษณ์ฝีมือช่างประติมากรรมแบบจีนและฟิลิปปินส์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ ณ อินทรามูรอส เมืองประวัติศาสตร์ล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณภายในกรุงมะนิลา โบสถ์ซานอะกุสตินสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2150 บนพื้นที่โบสถ์เก่าสองหลังที่ถูกไฟไหม้ทำลาย อ่านต่อ

มะนิลา อ่าวแห่งประวัติศาสตร์สงคราม

เกาะ

บางครั้งได้เกิดการเล่าขานต่อกันมาว่า”อ่าวมะนิลา“ถือเป็นอ่าวที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดในโลก หากได้เดินสำรวจหรือนั่งเรือรอบๆหาดเพื่อชมหาด จะรู้ว่าที่นี่เงียบสงบและห่างไกลแสงไฟจากเมืองใหญ่ อ่าวมะนิลานี้เป็นที่กำบังอย่างดี หมายความว่า พื้นที่ทั้งหมดของอ่าวมะนิลานี้กว่า 2,000 ตารางกิโลเมต อ่านต่อ