อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮา

  อุทยานธรรมชาติปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha Reefs Natural Park) เป็นเขตสงวนพันธุ์นกและสัตว์ทะเล ที่ได้รับเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1993 ตั้งอยู่ใจกลางทะเลซูลู (Sulu Sea) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเปอร์โต พรินซีซา ในจังหวัดปาลาวัน มีลักษณะเป็นเกาะรูปวงแหวน ซึ่งเกิดจา อ่านต่อ