แนวปะการังทับบาทาฮาในทะเลซูลู เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทับบาทาฮา แนวปะการังประกอบไปด้วยเกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง (Atoll) 2 แห่ง คือ เกาะรูปวงแหวนเหนือ และเกาะรูปวงแหวนใต้ โดยมีแนวช่องแคบคั่นระหว่างกลาง กว้างประมาณ 8 กิโลเมตร แนวปะการังทับบาทาฮาเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านการดำน้ำในประเทศฟิลิปปินส์ gclub

เนื่องด้วยแนวกำแพงปะการังของมันเองที่มีความพิเศษ คือ เริ่มต้นจากแนวปะการังในระดับน้ำตื้นก่อน จากนั้น พื้นทะเลจึงลาดดิ่งลงไปสู่แนวระดับน้ำลึกแบบเฉียบพลัน อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งนี้เปิดให้บริการสำหรับการดำน้ำกับเรือไลฟ์อบอร์ดเฉพาะในช่วงที่ไม่มีมรสุม คือ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้น

Written by